Çardak Çaltı Mahallesi

 

Çaltı Muhtarı Halil ÇETİN

Çaltı Mahalle Muhtarı Halil ÇETİN

Çaltı Mahallesi (Köyü), Sarıkeçili yörüklerinin kurduğu bir köydür. 18. yüzyılın ortalarında Toroslardan göçerek bu bölgeye gelmişler ve köyü bir kaç yerde kurmaya çalışmışlar, ancak değişik çevre şartlarından dolayı oralarda uzun süre kalamamışlardır. Bugünkü yeri olan ovaya yerleşmişlerdir. Göçün ilk safhalarında hayvancılık ile uğraşmışlar, hemen eteğinde yerleştikleri Kültü dağı ile ova arasında mevsim şartlarına göre yerleşik bir yörük hayatı sürdürmüşlerdir. Daha sonraları hayat dağdan ovaya doğru kaymaya başlamış ve bununla birlikte çiftçilik de önemli bir uğraş haline gelmiştir. Yörüklük zamanla yerini tarıma ve evlerde besiciliğe bırakmıştır. 1970' li yıllarda halıcılık köyün önemli gelir kaynaklarından birisi olmuştur. Köyümüzde şimdi çiftçilik ve hayvancılık modern sayılabilecek makineler ile yapılmakta, insan gücü yerine artık daha fazla makine gücü kullanılmaktadır. Köyümüzde arazinin bir kısmı DSİ tarafından yapılan sulama projesi vasıtasıyla fıskiyeli sulama yapılmaktadır. Bunun için bir sulama kooperatifi kurulmuştur. Arpa, buğday, nohut, mısır, kimyon, anason, afyon, pancar, ayçiçeği (gündöndü) gibi ekimler yapılmaktadır. Ayrıca sera üreticiliği de gelişmektedir. Hayvancılık olarak evlerde inek besiciliği ve koyunculuk yapılmaktadır. 2006 yılında Çaltı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kurulmuştur. Kooperatif ilk hizmet olarak süt toplama merkezi oluşturarak, köyün sütlerini toplamaya başlamıştır. Günlük süt toplama kapasitesi 2 ton olup bu kapasite daha da arttırılacaktır. Köyümüzde 200 civarında hane bulunmakla beraber nüfus önemli bir şekilde azalmış ve 600 kişi yaşamaktadır. Köyde, bir sağlık ocağı bulunmakta, ilköğretim ise taşımalı olarak yapılmaktadır. Köyümüzün ilçemiz olan Çardak'a uzaklığı 12 km, ilimiz olan Denizli'ye ise 68 km'dir. Çaltı Köyü'nün komşuları; Çardak ilçesi, Sazköy, Beylerli Kasabası, Ayvaz Köyü, Gölcük Köyü, Gemiş Kasabası ve Kırlı Köyüdür (Yeşilova).  Denizli, Çardak Havaalanı köyümüze 10 km uzaklıktadır. Köyümüz ile Beylerli kasabası sınırları içinde bir göl yer almaktadır. Gölde çok sayıda kuş çeşidi bulunmaktadır. Göl kenarında bir kaplıca tesisi hizmet vermektedir. Çaltı Köyü'nün deniz seviyesinden yüksekliği 830m civarındadır. Köyümüz, Denizli şivesiyle değil İstanbul şivesiyle konuşmaktadır.

Köyümüzün pazarı Cumartesi, Çardak'ın pazarı Çarşamba, Bozkurt'un pazarı ise Cuma günü kurulmaktadır.

Mahallemiz ile ilgili detaylı bilgiye http://www.caltikoyu.org/web sitesinden de ulaşabilirsiniz.

 

 

Mahallemizden Görüntüler